Çalışma Grupları
11.12.2020    |    3,583

Teknik Komite’nin 19 Nisan 2017 tarihli toplantısında alınan karar çerçevesinde kurulan Ticaretin Kolaylaştırılması Ulusal Strateji ve Eylem Planı Çalışma Grubu daimi bir nitelik arz etmekte olup, Ticaretin Kolaylaştırılması Türkiye Stratejisi ve Beş Yıllık Eylem Planının takip edilmesi ve ihtiyaçlar çerçevesinde güncellenmesi amacıyla periyodik olarak Sekretarya’nın daveti üzerine toplanacaktır. Strateji ve Eylem Planı kapsamında, aynı zamanda belirli hedef ve eylemlerin gerçekleştirilmesine yönelik araştırma yapmak ve rapor hazırlamak üzere daimi ve geçici alt çalışma grupları kurulmuştur.

Cumhurbaşkanlığı 2019/6 Sayılı Genelge ile Ticaretin Kolaylaştırılması Koordinasyon Komitesi yeniden düzenlenmiş ve akabinde Ticaretin Kolaylaştırılması Türkiye Stratejisi ve Beş Yıllık Eylem Planıda Sekreterya tarafından ve üyelerin onayı ile revize edilmiştir. Eylem Planının özüne sadık kalınmış, ancak aynı hedefi amaçlayan eylem maddeleri tek bir eylem maddesi altında birleştirilmiş, nihayete erdirilen eylem maddeleri Plan'dan çıkarılarak eylem sayılarında sadeleştirmelere gisilmiştir. Aynı şekilde Çalışma Gruplarının daha verimli çalışabilmesi ve hedeflerine daha hızlı ulaşabilmesi için de 3 Çalışma Grubu belirlenmiştir, bunlar:

1. Şeffaflık Çalışma Grubu: Ticaretin Kolaylaştırılması Anlaşmasının temel ilkelerinden biri olan şeffaflık ilkesi temelinde dış ticaret uygulama ve mevzuatında şeffaflığı ve zamanında haber alma hakkını öngörmektedir. Şeffaflığın ülke uygulamalarımızda ve yasalarımızda kalıcı ve etkin hale getirilmesi amacıyla başlatılan birçok faaliyetin aynı zamanda değerlendirildiği ve sektörün talep ve görüşlerinin yansıtıldığı bu çalışma grubunda amaç Anlaşmanın öngördüğü şekilde şeffaflığın tüm işlemlerde tesisi ve değerlendirilmesidir.

2. Gümrük ve Dış Ticaret Çalışma Grubu: Gümrük ve dış ticaret işlemlerinde Anlaşmanın belirlemiş olduğu kolaylıkların hayata geçirilmesi ve ülke uygulamalarımızın Anlaşmanın ötesine geçecek şekilde düzenlenmesini öngören bu çalışma grubumuz çalışmalarını Eylem Planı'nda belirlenen maddeler doğrultusunda devam ettirmektedir. 

3. Altyapı ve Lojistik Çalışma Grubu: Transit ve taşımacılık hizmetleri, tış ticaretin temelini oluşturan ana hizmetlerdendir. Bu bakımdan, taşımacılık ve transit işlelerinin kolaylaştırılması ve sektör ile kamunun birlikte çalışması önem arz etmetkedir. Altyapı ve Lojistik Çalışma Grubu hem ilgili sektörde gerekli kolaylaştırmaların sağlanması hem de sektör ile kamunun birlikte çalışmalarını sürdürebildiği bir platform niteliğindedir.