Ticaretin Kolaylaştırılması Anlaşması
11.12.2020    |    2,906

Dünya Ticaret Örgütü Ticaretin Kolaylaştırılması Anlaşmasının Türkçe tercümesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

http://ab.gtb.gov.tr/data/520b2c9c487c8e63988092e3/Ticaretin%20Kolayla%C5%9Ft%C4%B1r%C4%B1lmas%C4%B1%20Anla%C5%9Fmas%C4%B1.pdf