İthalat
19.01.2021    |    3,408

Çevre Şehircilik Bakanlığı Atık ithalatı, katı yakıt ithalatı, metal hurda ithalatı ile tehlikeli ve tehlikesiz atık ihracatına ilişkin işlemler Genel Müdürlüğümüzce Entegre Çevre Bilgi Sistemi- Çevre İthalat ve İhracat İzinleri Uygulaması ( ) üzerinden, pil ve akümülatör https://ecbs.cevre.gov.tr/KullaniciIslemleri/Giris ithalatı ise yine Çevresel Etki Degerlendirmesi, Izin ve Denetim Genel Müdürlügü Ticaret Bakanlığı Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi-TAREKS (https://eortak.dtm.gov.tr/eortak/login/listApplications.htm ) üzerinden yürütülmektedir.

Ayrıca, Çevresel Etki Degerlendirmesi, Izin ve Denetim Genel Müdürlügüne ait https://ced.csb.gov.tr/ithalat-ihracat-izinleri-ile-ilgili-bilgi-ve-belgeler-i-82649 adresinde söz konusu ithalat ve ihracat işlemlerine ilişkin mevzuat ile başvurularda istenilen bilgi ve belgeler yer almaktadır. Ayrıca ithal edilecek katı yakıt sınır değerlerine ilişkin Bakanlığımız ithal katı yakıt genelgeleri https://cygm.csb.gov.tr/genelgeler-i-442 adresinde yer almaktadır.

Türk Standardları Enstitüsü tarafından gerçekleştirilen ithalat denetimi faaliyetlerine ilişkin bilgilere aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

https://www.tse.org.tr/IcerikDetay?ID=2998&ParentID=9436
Ticaret Bakanlığının 1, 9 ve 25 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi (ÜGD) Tebliğleri ve 16
sayılı Gübre İthaline İlişkin Tebliğe aşağıdaki linkten ulaşılabilmektedir.
https://www.tse.org.tr/IcerikDetay?ID=2998&ParentID=9433
- "CE" İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği
ve Denetimi: 2020/9)
- İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi:
2020/1)
- Araç Parçalarının İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2020/25)
- Gübre İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2020/16)

Ticaret Bakanlığının 1, 9 ve 25 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi (ÜGD) Tebliğleri ve 16 sayılı İthalat Tebliği kapsamında Enstitümüzce gerçekleştirilen ithalat denetimlerine ilişkin
prosedürlere aşağıdaki linkten ulaşılabilmektedir.
https://www.tse.org.tr/IcerikDetay?ID=2998&ParentID=9432
- İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi (1 Sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi) Tebliği Kapsamında Gerçekleştirilecek İthalat Denetimi Prosedürü
- “CE” İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi (9 Sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi) Tebliği Kapsamında Gerçekleştirilecek İthalat Denetimi Prosedürü
- Araç Parçalarının İthalat Denetimi (25 Sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi) Tebliği Kapsamında Gerçekleştirilecek İthalat Denetimi Prosedürü
- Gübre İthaline İlişkin Tebliğ (16 Sayılı İthalat Tebliği) Kapsamında Gerçekleştirilecek İthalat Denetimi Prosedürü
Bahse konu faaliyetlere ilişkin başvuru süreçleri firmalar tarafından aşağıda yer alan link
üzerinden takip edilebilmektedir.
https://basvuruportal.tse.org.tr