ŞEFFAFLIK ÇALIŞMA GRUBU
11.12.2020    |    2,971

Şeffaflık Çalışma Grubu, Ticaretin Kolaylaştırılması Anlaşmasının üzerinde inşa edildiği temel kavramlardan biri olan şeffaflık ilkesinin dış ticarete konu uygulama ve mevzuatlarda uygulanmasını amaçlamaktadır. Uygulama ve yasamada şeffaflık; öngörülebilirlik, hesap verme ve katılımın temel dayanağı olması sebebiyle ticaret işlemlerinde ticaret erbabının güvenli ve kolay ticaret yapabilmesinin temel çerçevesini oluşturmaktadır. Bu bakımdan, Şeffaflık Çalışma Grubu bünyesinde kamu ve özel sektör temsilcilerinin belirlenen eylem maddeleri kapsamında yaptığı çalışmalar sayesinde Anlaşmanın amaçladığı hedeflere ulaşmaya çalışmakta ayrıca ülke uygulamalarımızla Anlaşmanın ötesine geçilmesi amaçlanmaktadır.