Eylem Planı
11.12.2020    |    1,928

Ticaretin Kolaylaştırılması Türkiye Stratejisi ve Beş Yıllık Eylem Planı'nın revize edilmiş versiyonuna aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Revize Eylem Planı (2019-2023)